Kælderrum

 

Brugsret

Alle lejligheder tildeles brugsretten til et kælder- eller loftsrum. Ved salg forbeholder bestyrelsen sig ret til at omfordele rum der er brugsret til.

 

Anbefaling

Da vi bor i en gammel ejendom fra trediverne, og i København, er kloakker med mere underdimensionerede i forhold til dagens vejr. De senere år (frem til 2014) har der været flere oversvømmelser af kældrene. Bestyrelsen har iværksat en række forebyggende aktioner, men det er nok ikke realistisk at forvente at vi kommer til helt at slippe for oversvømmelse af kældrene.

Skybruddet d. 02. juli 2011 (wikipedia) oversvømmede nogen steder ejendommens kældre op i ca. 30 cm højde.

Derfor anbefaler bestyrelsen (og mange forsikringsselskaber) at alt der opbevares i kælderrum klodses op i minimum pallehøjde. Og særlige værdier noget højere end pallehøjde.

 

Pligt

I forbindelse med brugsretten til kælderrum, følger en pligt til at varetage rummet f.eks. for fugt/vand der er trængt ind i kælderrum i forbindelse med oversvømmelse. Bebor ejeren ikke selv lejligheden, har ejeren pligt til at sikre at andre varetager kælderrummet i tilfælde af oversvømmelser, herunder at fjerne vand og/eller våde genstande der holder på fugten.

Varetager ejeren ikke sine pligter i forbindelse med brugsretten kan Bestyrelsen hvis det vurderes i ejerforeningens interesse fratage ejeren brugsretten til kælder- /loftsrum. Efter salg kan den nye ejere, på lige fod med øvrige ejere ansøge om brugsretten til et kælder- eller loftsrum.

 

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København