Affald og storskrald

 

Vær god ved miljøet og sorter dit affald rigtigt. 

Affald kan afleveres i containerne i hvert af skraldeskurene (træskure placeret i hver ende af gården).

Bemærk venligst at der er containere til alm. husholdningsaffald, til papir, til glas og til pap og en beholdet til brugte batterier.

Storskrald (Mozartsvej) afleveres i skuret markeret til storskrald.

Storskrald (BC Gade) afleveres på pladsen ved garagerene markeret til storskrald.

 

 

Spar penge 

Et af de steder vi kan spare rigtig mange penge, er korrekt sortering af vores affald!

En af vores største udgifter er til afhentning af husholdningsaffald & storskrald, men det der smides ud i de forskellige genbrugscontainere (papir, pap, glas, små el, metal, batterier, hård plast) er gratis. Men kun gratis hvis de er sorteret.

Én affaldspose med husholdningsaftale i en af genbrugscontainerne, og så skal vi betale dyrt for tømning af hele containeren.

 

♦ Dagrenovation

Madaffald, mælkekartoner, bleer osv.

 

♦ Papir

Aviser, ugeblader, reklamer osv.

 

♦ Hård plast

Plastbakker fra frugt, dunke, opvaskebaljer osv.

 

♦ Metal

Dåser, gryder, redskaber osv.

 

♦ Pap

Rør fra køkkenrulle, emballage osv. KUN RENT PAP. Fx ikke pizzabakker!
Fold/læg venligst kasser sammen.

 

♦ Glas

Flasker, glas fra fødevarer, drikkeglas osv.

 

♦ Små elektronik

Mobiltelefoner, stavblendere, computere osv.

 

♦ Farligt affald

Batterier, spraydåser, kemikalierester, sparepærer osv.

♦ Storskrald

Store ting (ikke affaldsække med indhold)
Storskrald sættes foran skuret til storskrald.
Byggeaffald (brædder, plader, rør og lign.) må højst være 1 meter langt/ ½ meter bredt.

 

Affald fra lejligheds renovering - byggeaffald

Du må ikke deponere puds, cementaffald og lign. i sække i storskrald.
Byggeaffald af denne karakter, har man selv ansvar for at køre på genbrugspladsen.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København