Renovering/vedligehold

 

Renovering samt ombygning af lejligheder

I forbindelse med renovering eller ombygning af lejligheder skal der ansøges om godkendelse hos kommunen. Renovering eller ombygningsarbejderne skal samtidigt overholde ejerforeningens egne regler/bestemmelser. Alle ansøgninger (byggeandragender) skal sendes med kopi til Bestyrelsen enten pr. mail eller med post.

Det er den enkelte ejers ansvar, at disse retningslinjer overholdes/følges. Det er ejerens ansvar at sikre/opbevare tilladelser til alle udførte arbejder, hvor en sådan er påkrævet. Overholder hele eller dele af ansøgningen ikke ejerforeningens regler, kan denne afvise begæring om ombygning.

Bestyrelsen kan på ingen måde drages til ansvar for en ejers ændring, renovering eller ombygning af den enkeltes lejlighed og er dermed ikke ansvarlig for en eventuel ulovlig udført installation. Bestyrelsen kan forlange/foranledige ikke godkendte arbejder, blive ført tilbage til den oprindelige stand for ejers egen regning.

Udover ovenstående henvises til den kommunale bygningsmyndighed:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byggeri
Njalsgade 13
2300 København S

Link: www.kk.dk.

Hvad må man selv lave af el/vvs arbejde i lejligheden.
http://www.sik.dk/hvad-maa-man-selv

 

Hvis du skal have udført arbejde, der kræver, at der lukkes for vand, varme eller afbrydes for el, så kontakt venligst varmemesteren i god tid. Ikke mindst da de omkringliggende ejere naturligvis har krav på at arbejdet bliver varslet.

 

Vinduer/ døre/ altaner

Bemærk at vedligehold og renovering af; vinduer, døre og altaner, er suppleret af sin egen side, i menuen til venstre.

 

Særligt om VVS arbejde

Før blandingsbatterier og WC cisterner sidder der spærringsventiler, Ballofix ventiler.

Alt efter Ballofix ventilerne må du selv arbejde på. F.eks må du gerne selv skifte et blandingsbatteri.

Er der ingen Ballofix ventil, eller er du i tvivl om noget, så spørg varmemesteren.

Til alt før Ballofix ventilerne skal du have tilladelse af Bestyrelsen/varmemesteren til arbejdet, og det vil typisk blive krævet at der anvendes ejerforeningens autoriserede VVS håndværkere. Autoriserede håndværkere har nemlig en forsikring der dækker eventuelle skader, og de fleste seriøse håndværkere er også med i en garantiordning. (F.eks VVS-garanti).

 

Radiatorer

Radiatorer er ejernes egne men forsynings strenge er foreningens.

 

Gulvarme

Det er ikke tilladt at installere vandbåren gulvvarmesyste eller installere skjulte rør. Der henvises i stedet for muligheden for at lave gulvvarme ved hjælp af elinstallation. Som alle andre større renoveringer kræver det godkendelse hos bestyrelsen, så vi kan sikre, at det er en forsvarlig installation.

 

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København