Husdyrhold

 

Tilladelse

Det er tilladt at holde både hund, kat og mindre gnavere i lejligheden, så længe dyrene ikke er til gene for de øvrige beboere. 

Forud for anskaffelse af et husdyr skal blanketten "Attest om husdyrhold" udfyldes og fremsendes til ejerforeningens administrator. Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker at anskaffe flere husdyr, skal der udfyldes en attest pr. husdyr. Ligeledes skal der fremsendes attest på ny, såfremt du anskaffer dig et nyt husdyr.

 

Vi ønsker at skabe et overblik over husdyrholdet i ejerforeningen, da det vil afhjælpe sagsbehandlingen i forbindelse med evt. klager, samt da vi har et ønske om at have et overblik i tilfælde af brand eller anden katastrofe, der kan udgøre en risiko for dyret.

 

Husdyr i gården

Det er ikke tilladt, at lufte hundeeller andre husdyr i gården, og heller ikke på græsarealet udenom bygningen. Ligesom det ikke er tilladt at have katte gående frit. Husdyr der færdes på ejendommens arealer skal til enhver tid holdes i snor. Det eneste sted hunde må løbe frit omkring, er i hundegården på hjørnet af Sjælør Boulevard og Mozartsvej.

 

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København