Vandskader + skraldeproblem

Dato:
04/12 - 2017

Kære #NAME#

Hermed tre budskaber fra bestyrelsen for Ejerforeningen Seierøehus. De to første angår vandskader. De to sidste angår skrald.

Indmeld tilstoppede nedløbsrør

Vi har i ejendommen haft beboer, som fik en kedelig vandskade, der skyldtes, at et udvendigt nedløbsrør var tilstoppet. Det er trist og dyrt.

Så hermed en påmindelse: Tilkald ejendomsinspektøren, så snart du opdager, at et nedløbsrør er stoppet. Så får vi det renset.

Vi henleder beboere på 3. sals opmærksomhed mod vores husorden, der under paragraf 11 siger:

"Ejere af en lejlighed med altan bygget ud i karnap (lejlighederne på3. sal) har ansvaret for og pligt til, at holde altanen fri for effekter, der kan tænkes at stoppe afløbet med dertil følgende risiko for vandskade af underliggende lejligheder. Samtlige ejere skal holde deres altan ryddet for skadedyr. Såfremt ejeren forsømmer denne pligt, kan ejerforeningen efter pålæg herom, foranledige arbejdet udført for ejerens regning."

Pas på dine radiatorer

Vi har haft en vandskade, efter at en luftskrue knækkede, da en beboer ville tilse sin radiator. Så hermed en opfordring: Det er nemt og simpelt at udlufte sin radiator, men gør det kun, hvis du ved, hvad du laver. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores ejendomsinspektør Morten Vejlbjerg.

Lad være med at smide dit madaffald i storskrald

Vores ejendomsinspektører oplever, at folk smider madaffald i storskraldsbunken. Vi har haft problemer med, at de mobile skralderum ikke blev tømt - det skulle gerne være rettet - men det er ikke en undskyldning.

Ejendomsinspektørerne oplever, at folk blot smider posen, hvis den forreste container er fyldt. Det er UACCEPTABELT for alle.

Ja, gårdrenoveringen giver gener, men vi har brug for, at alle gør deres bedste for, at det hele går op.

Madaffald er en rottemagnet, og ingen af os ønsker dét problem i gården.

Storskrald 8.-12. december

I weekenden 8.-12. december kan du komme af med dit storskrald i en container, der stilles op på Sjælør Boulevard, ved siden af det mobile skralderum.

Undlad at henstille storskrald indtil da.

Mvh bestyrelsen for Seierøehus

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København