Gården graves op - Bolignet Aarhus - energiforbedrende tiltag

Dato:
01/08 - 2017

Kære #NAME#
Nu er sommerferien ved at være ovre, og vi har nyt fra bestyrelsen.

Gården graves op i efteråret

Som nogle nok allerede har opdaget, er gårdprojektet blevet forsinket. På plussiden er, at vi får lov til at nyde gården sommeren ud.

Nu har vi modtaget ny information. Arkitektfirmaet sender projektet i udbud d. 14. august, og byggeriet sættes i gang ca. 6-8 uger efter denne dato - med forbehold for at kommunen godkender eventuelle besparelser i projektet. Sideløbende vil ejerforeningen renovere kloakker.

Bolignet Aarhus

På generalforsamlingen blev der udleveret kanallister, hvor der i mellempakken er anført TV2Zulu og TV3Plus. Det var en fejl, at de 2 kanaler er opført under mellempakken, og for at rode bod på fejlen tilbyder Bolignet Århus en boks (som også blev omtalt på GF) samt de to kanaler gratis året ud, til de beboere som har valgt mellempakke. For at komme i nærheden af tilbudet skal I ringe til deres kundeservice på tlf. 82 50 50 50.

Bestyrelsen er vidende om, at mange har oplevet udfald hen over sommeren. Bolignet Aarhus har tidligere gennemgået vores anlæg uden at finde fejl, men bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde diskutere problematikken.

 

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være tale om fejl på eget udstyr, eks. dårlige kabler. Lav en kanalsøgning på jeres eget tv, og hvis der er knas og udfald, så tjek jeres egne kabler. Det har vist sig at være tilfældet hos flere, som Bolignet Aarhus har været forbi ifbm. fejlsøgning. Deres kundeservice hjælper gerne med kanalsøgning.

Bestyrelsen undersøger mulighed for energiforbedrende tiltag

Via Københavns Kommune er det muligt at søge byfornyelsesstøtte til energirenovering. Det betyder, at vi som ejerforening kan få offentlig støtte til tiltrængt renovering af vores ejendom. Som det fremgår af vores vedligeholdelsesplan, har vi en række investeringer, som står for døren. Meldingen er indtil videre, at chancen for støtte er høj, eftersom vores bygning i høj grad kunne få gavn af det.

Vi er i gang med at undersøge sagen og indkalder til ekstraordinær generalforsamling, sandsynligvis i august måned.

Mvh bestyrelsen for Ejerforeningen Seierøehus

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København