Buslinjer føres op ad Sjælør Boulevard

Dato:
14/06 - 2017

Kære #NAME#

Til beboernes orientering:

Vi har i bestyrelsen modtaget et høringsbrev fra Københavns Kommune angående en midlertidig omlægning af busdriften i området fra næste år og cirka fem år frem. Årsagen er, at Mozarts Plads lukkes fra 2018 til 2023 på grund af metrobyggeriet.

Buslinjerne 3A og 10 føres fra Mozartsvej og op ad Sjælør Boulevard forbi Seierøehus. Vejbump fjernes, og parkeringspladser ændres, så der er sideparkering i båse.

Der er flere detaljer, der fremgår af høringsbrevet, som er tilsendt. På grund af tekniske udfordringer, kunne det ikke vedhæftes dette nyhedsbrev, og det er i stedet kopieret ind nedenfor.

Der er høringsfrist senest 7. juli 2017.

Mvh bestyrelsen for Seierøehus

-----HØRINGSBREV---------

E/F Seierøehus

c/o Boligexperten Administration A/S

Vesterbrogade 12

1620 København V

 

Høringsbrev om midlertidig busdrift på Sjælør Boulevard mellem

Mozartsvej og Borgmester Christiansens Gade

Til ejer/administrator af matrikel nummer 291, Kongens Enghave,

København

Folketinget har besluttet, at der skal anlægges en metrolinje fra

Hovedbanegården over Sydhavn til Ny Ellebjerg. En af de 5 stationer

placeres på Mozarts Plads. I forbindelse med anlæg af denne station

lukkes Mozart Plads for gennemkørende trafik i ca. 5 år (fra 2018 til

ultimo 2023).

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor i samarbejde med

Metroselskabet, Økonomiforvaltningen og Movia udarbejdet et

projekt for midlertidig omlægning af de 4 buslinjer, der i dag passerer

Mozarts Plads (3A, 4A, 10 og 14).

Tre af buslinjerne (3A, 4A og 10), der i dag benytter Mozarts Plads vil

blive omlagt, så de i stedet benytter Borgmester Christiansens Gade.

Det har som konsekvens, at del af Sjælør Boulevard og del af

Straussvej benyttes midlertidig af 3A og linje 10, jf. vedhæftede

kortudsnit.

 

Den berørte del af Sjælør Boulevard er ensrettet og en privat fællesvej

– ejet af Matr. Nr. 289, Nr. 291 og Nr. 294 alle Kongens Enghave – og

kommunen kan med samtykke fra politiet i henhold til lov om private

fællesvej § 57 stk. 2 ændre foranstaltninger med henblik på regulering

af færdslen..

Ovenstående midlertidige busdrift på Sjælør Boulevard har som

konsekvens, at kantstensparkeringen i vejens vestside sideforskydes

ind mod parken, således at der er den nødvendige kørebanebredde til

busserne samtidig med, at antallet af parkeringspladser så vidt muligt

opretholdes (parkeringsbåsene opstribes).

Af hensyn til komforten i busserne fjernes de 3 eksisterende bump

midlertidigt. Der vil endvidere blive opsat skilt med indkørsel forbudt

fra Borgmester Christiansens Gade for at sikre, at busserne uhindret

kan køre ud på Borgmester Christiansens Gade.

Ændring af vejanlægget planlægges påbegyndt ca. 1. november 2017.

Movia har endnu ikke oplyst tidspunktet for omlægning af busserne.

08-06-2017

Sagsnr.

2017-0219109

Dokumentnr.

2017-0219109-1

67765598

Side 2 af 2

Hvis du har bemærkninger, ønsker eller spørgsmål til projektet er du

velkommen til at kontakte Center for Trafik & Byliv. Du kan maile til

jorpou@tmf.kk.dk eller sende post til

Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, Postbox 380. 2300

København S.

Att.: Center for Trafik & Byliv – Jørgen Poulstrup

Dine bemærkninger skal være forvaltningen i hænde senest 7. juli

2017, og vi vil, når vi har behandlet evt. indsigelser, træffe endelig

afgørelse om trafikomlægningen.

Med venlig hilsen

Jørgen Poulstrup

Chefkonsulent.

 

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København