Info om vaskerier + gården

Dato:
06/05 - 2018

Kære #NAME#

Det pengeløse vaskeri er installeret nu, og alle beboere skulle gerne have fået et brev i postkassen med en brik med chip til systemet. Der mangler desværre internetforbindelse til vaskerierne på Offenbachsvej. Fejlen vil blive udbedret så hurtigt som hurtigt, men i mellemtiden må man reservere tid på gammeldags maner med papir og kuglepen.

Kommunen, der jo står for gårdrenoveringen, har meddelt, at arbejdet desværre blev forsinket på grund af Hofors rørarbejder. Status er lige nu, at gården bliver endeligt færdig 29. juni. Plænerne kan først senere tages i brug, sandsynligvis efter sommerferien, eftersom græsset, der sås, skal have ro til at etablere sig, så det ikke bliver trampet ned.

Mens asfalt lægges ved garagerne den næste tid, kan man bruge de gamle barnevognsrum på Offenbachs-siden. Man må gerne gå på fliserne ved Offenbachsvej og Mozartsvej. Når asfalten er lagt, kan man igen bruge garagen til barnevogne.

Energirenoverings-arbejdet skrider frem som planlagt, og selve arbejdet ventes at starte til efteråret. Det fungerer på den måde, at et stillads sættes op ét sted og så bevæger det sig rundt om bygningen. Det vil dermed være forskelligt, hvornår folk føler generne fra arbejderne. Det skal siges, at vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på at få en bedre proces med beboerinformation i det kommende projekt, og at vi har stor tillid til, at vores nye tekniske rådgiver vil håndtere det bedre.

Med ønsket om et dejligt forår,

Bestyrelsen for Ejerforeningen Seierøehus

Felter med * skal udfyldes.

Kontakt

Bestyrelsen for e/f Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.
2450 København